Loonverhogings vir huishulpe en plaasarbeiders

Op   1   Maart   2023  het  die  lone     van     huishulpe en plaasarbeiders met 9.6% gestyg. Die aankondig-ing  is  onlangs  gemaak  deur die Minister van Werkskepping en Ar-beid Thulas Nxesi.

Die persentasieverhoging beteken ʼn loontarief van R25.42 per uur vir plaas-arbeiders en huishulpe, terwyl werkers van die uitgebreide openbare werke-program (EPWP) R13.97 per uur sal ver-dien. 

Die  skoonmaak-sektor   in   metropo-litaanse  gebiede  sal R27.97 per uur verdien en die res van die land R25.50 per uur.

Lone vir arbeiders

Indien ʼn huishulp of plaas-arbeider R25.42 per uur verdien en agt ure per dag vir vyf dae van die week werk, moet hulle R1 016.80 per week betaal word.

In ʼn maand  van  20  werksdae  moet werkers R4 067.20 ontvang.

Diegene werksaam by die EPWP wat R13.97 per uur verdien, moet R558.80 per week betaal word en R2 235 per maand wanneer hulle agt ure per dag vir 20 dae werk.

“Die  Wet  op  Nasionale  Minimum Loon het ten doel  om  lae-inkomste  werknemers in Suid-Afrika te beskerm. Hierdie noe-menswaardige  verhoging  sal 892 000 huishulpe en 800 000 plaasarbeiders begunstig,” het die minis-ter in ʼn verklaring gesê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *